* उमेदवारांनी अर्जाची मूळ प्रत स्वताकडे जपून ठेवावी, मूळ प्रत किंवा झेरॉक्स प्रत कार्यालयास पाठवू नये.
 
.:: Important Note ::.
 
 
Help Line No :- ७३०४६४२४०४ / ७३०४६४१४०४ (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: ११.०० ते ५.०० वा पर्यन्त) or mail Us at support@thanedccbank.in